Reservatie op 1/11 om 17.00 uur

In dit tijdsblok resteren nog een beperkt aantal plaatsen, mogelijk wordt u gecontacteerd om een ander tijdsblok te kiezen.

Bedankt voor het begrip, WIK – Tisselt vzw